Penilaian Bersepadu PPP

 Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

PBPP 2

 1. Slide ToT ( Pelaksanaan dan Sistem e-Prestasi)

1.Pelaksanaan PBPPP TOT PPD

2. Taklimat Sistem e-Prestasi

3. Instrumen PBPPP

4. Instrumen Keberhasilan Guru PdP

5. Instrumen Keberhasilan Pengetua dan Guru Besar

6. Instrumen Keberhasilan Penolong Kanan

2. Manual Pengguna (Pelaksanaan sistem e-Prestasi)

Manual Am Pelaksanaan PBPPP

Modul Sistem e-Prestasi

Muka Depan Manual Am

3. Instrumen Penilaian Kompetensi ( Guru dan Pemimpin)

1. Guru

1. Guru Akademik

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling

3. Jurulatih

2. Pemimpin Sekolah

Kepimpinan Sekolah

4. Instrumen dan Simulasi Keberhasilan ( Guru dan Pemimpin)

1. Instrumen

1. Instrumen Keberhasilan Guru

2. Instrumen Keberhasilan Pengetua Guru Besar

3. Instrumen Keberhasilan Penolong Kanan

2. Simulasi

1. Simulasi Keberhasilan Guru

2. Simulasi Keberhasilan Pemimpin Sekolah

5. Borang Pemantauan

Borang Pemantauan Taklimat PBPPP 

Borang Pemantauan Pelaksanaan PBPPP

6. Borang TNT

Tuntutan Perjalanan

Pengesahan Penggunaan Kad Touch N Go

Borang TNT

Borang MKS

Advertisements
%d bloggers like this: